KŘÍDLA (WINGS)

ZVOLTE SI PROSÍM KŘÍDLA PODLE KÓDU

Křídla jsou označena kódem W1, W2 atd.